บัณฑิตอาสา

เข้าสู่ระบบ

 Untitled Document

ประชาสัมพันธ์ข่าว

วัน เดือน ปี เวลา
รายละเอียด
ผู้แจ้งข่าว
30 ก.ย. 2556 19:34 น.
"เลขาธิการ ศอ.บต. ขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตอาสาซึ่งได้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นครูบัณฑิตในโรงเรียน ทำการประเมินผล ปัญหา อุปสรรค ที่เข้าไปสอนในโรงเรียน รวมทั้งข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนาในโรงเรียนที่สอนอยู่ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยขอให้รายงานผลผ่านระบบบัณฑิตอาสาบนหน้าเว็บไซต์ ศอ.บต. ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2556" สำหรับคนที่เข้าระบบไม่ได้กรุณาแจ้งทางอีเมล์ suriya.d@sbpac.go.th หรือโทร 088-7924302
ผู้ดูแลระบบ
27 ก.ย. 2556 16:30 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาและครูอาสาประจำเดือนกันยายน 2556
ผู้ดูแลระบบ
2 ก.ย. 2556 17:30 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาและครูอาสาประจำเดือนสิงหาคม 2556
ผู้ดูแลระบบ
15 ส.ค. 2556 11:47 น.
ศอ.บต. จัดประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านฯ แก่บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ จำนวน 4 จุด
ผู้ดูแลระบบ
14 ส.ค. 2556 15:09 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาและครูอาสาประจำเดือน กรกฎาคม 2556
ผู้ดูแลระบบ
20 ก.ค. 2556 15:17 น.
ท่านเลขาธิการศอ.บต.ได้อ่านเรื่องที่รายงานเข้ามาทั้งหมดแล้ว และขอบคุณทุกคนที่ส่งข่าวให้ทราบด้วยนะครับ
ผู้ดูแลระบบ
20 ก.ค. 2556 14:44 น.
ข้อเสนอแนะของจุฬาราชมนตรี พ.ศ.๒๕๕๖ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติของส่วนราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในเดือนรอมฎอน
ผู้ดูแลระบบ
4 ก.ค. 2556 14:50 น.
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรใช้โปรแกรม Firefox หรือ Chrome หรือ Internet Explorer เวอร์ชั่น 10 ในการใช้งานระบบ
ผู้ดูแลระบบ
4 ก.ค. 2556 14:41 น.
เข้าระบบไม่ได้ มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน หรือข้อมูลไม่ถูกต้องแจ้งได้ที่อีเมล์ suriya.d@sbpac.go.th แจ้งคำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เบอร์โทร อีเมล์ และสถานที่ทำงาน
ผู้ดูแลระบบ
First | Previous | Next | Last
Records 111 to 113 of 113
   บัณฑิตอาสา
   พัฒนาโดย: นายสุริยะ ดอเส็น อีเมล์ : suriya.d@sbpac.go.th โทรศัพท์ : 073-274-444 ( ในเวลาราชการ )
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้