บัณฑิตอาสา

เข้าสู่ระบบ

 Untitled Document

ประชาสัมพันธ์ข่าว

วัน เดือน ปี เวลา
รายละเอียด
ผู้แจ้งข่าว
20 ก.ค. 2556 14:44 น.
ข้อเสนอแนะของจุฬาราชมนตรี พ.ศ.๒๕๕๖ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติของส่วนราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในเดือนรอมฎอน
ผู้ดูแลระบบ
4 ก.ค. 2556 14:50 น.
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรใช้โปรแกรม Firefox หรือ Chrome หรือ Internet Explorer เวอร์ชั่น 10 ในการใช้งานระบบ
ผู้ดูแลระบบ
4 ก.ค. 2556 14:41 น.
เข้าระบบไม่ได้ มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน หรือข้อมูลไม่ถูกต้องแจ้งได้ที่อีเมล์ suriya.d@sbpac.go.th แจ้งคำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เบอร์โทร อีเมล์ และสถานที่ทำงาน
ผู้ดูแลระบบ
First | Previous | Next | Last
Records 111 to 113 of 113
   บัณฑิตอาสา
   พัฒนาโดย: นายสุริยะ ดอเส็น อีเมล์ : suriya.d@sbpac.go.th โทรศัพท์ : 073-274-444 ( ในเวลาราชการ )
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
      Total Visits:81939 , Total Unique:47674 , Visitors Month:3846 , Visitors Week:1346 , Visitors Today:265