บัณฑิตอาสา

เข้าสู่ระบบ

 Untitled Document

ประชาสัมพันธ์ข่าว

วัน เดือน ปี เวลา
รายละเอียด
ผู้แจ้งข่าว
11 มี.ค. 2557 16:45 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาประจำเดือนมกราคม 2557 อ.มายอ อ.สุคิริน อ.เมืองนราธิวาส อ.สายบุรี อ.หนองจิก อ.ควนโดน อ.ควนกาหลง และ อ.เมืองสตูล
ผู้ดูแลระบบ
5 มี.ค. 2557 09:24 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาประจำเดือนมกราคม 2557 อ.เจาะไอร้อง อ.สุไหงโก-ลก อ.จะแนะ อ.ธารโต อ.สุไหงปาดี อ.รือเสาะ อ.ท่าแพ อ.ละงู อ.แว้ง และ อ.ระแงะ
ผู้ดูแลระบบ
17 ก.พ. 2557 14:31 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาประจำเดือนมกราคม 2557
ผู้ดูแลระบบ
6 ก.พ. 2557 14:10 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอา สาประจำเดือน ต.ต.-ธ.ค. 2556 อ.เทพา อ.หนองจิก อ.สุคิริน อ.ระแงะ อ.ยะหา อ.ปานาเระ และ อ.โคกโพธิ์
ผู้ดูแลระบบ
5 ก.พ. 2557 12:13 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาประจำเดือน ต.ต.-ธ.ค. 2556 อ.เมืองนราธิวาส
ผู้ดูแลระบบ
30 ม.ค. 2557 12:32 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาประจำเดือน ต.ต.-ธ.ค. 2556 อ.จะแนะ อ.สุไหง-โกลก และ อ.แม่ลาน
ผู้ดูแลระบบ
29 ม.ค. 2557 12:27 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาประจำเดือน ต.ต.-ธ.ค. 2556 อ.ไม้แก่น อ.ธารโต อ.สายบุรี และ อ.สะบ้าย้อย
ผู้ดูแลระบบ
17 ม.ค. 2557 14:45 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาประจำเดือน ต.ต.-ธ.ค. 2556 เพิ่มเติม
ผู้ดูแลระบบ
13 ม.ค. 2557 10:05 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาประจำเดือน ต.ต.-ธ.ค. 2556 อ.รือเสาะ อ.แว้ง อ.เจาะไอร้อง อ.กะพ้อ และ อ.เมืองยะลา
ผู้ดูแลระบบ
2 ต.ค. 2556 10:43 น.
สำหรับท่านใดที่เข้าระบบบัณฑิตอาสาไม่ได้ ลองกรอกบัตรประจำตัวประชาชน ตามรูปแบบ 0-0000-00000-00-0 (ใส่ขีดด้วย) ส่วนรหัสผ่านไม่ต้องมีขีดกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักเลยครับ ดูรูปประกอบ
ผู้ดูแลระบบ
First | Previous | Next | Last
Records 101 to 110 of 113
   บัณฑิตอาสา
   พัฒนาโดย: นายสุริยะ ดอเส็น อีเมล์ : suriya.d@sbpac.go.th โทรศัพท์ : 073-274-444 ( ในเวลาราชการ )
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
      Total Visits:81939 , Total Unique:47674 , Visitors Month:6710 , Visitors Week:1346 , Visitors Today:112