บัณฑิตอาสา

เข้าสู่ระบบ

 Untitled Document

ประชาสัมพันธ์ข่าว

วัน เดือน ปี เวลา
รายละเอียด
ผู้แจ้งข่าว
4 เม.ย. 2560 13:55 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนมีนาคม 2560
ผู้ดูแลระบบ
7 มี.ค. 2560 09:17 น.
เอกสารต่อสัญญาจ้าง ปี 60 (แนบ2)
ผู้ดูแลระบบ
7 มี.ค. 2560 09:17 น.
เอกสารต่อสัญญาจ้าง ปี 60 (แนบ1)
ผู้ดูแลระบบ
1 มี.ค. 2560 15:48 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ผู้ดูแลระบบ
31 ม.ค. 2560 15:10 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนมกราคม 2560
ผู้ดูแลระบบ
25 ม.ค. 2560 09:33 น.
แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสร้างเครือข่ายตลาดแรงงาน (สำหรับบัณฑิต)
ผู้ดูแลระบบ
13 ม.ค. 2560 09:52 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนธันวาคม 2559 (เพิ่มเติม)
ผู้ดูแลระบบ
13 ม.ค. 2560 09:40 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนธันวาคม 2559
ผู้ดูแลระบบ
30 ธ.ค. 2559 14:17 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
ผู้ดูแลระบบ
29 ธ.ค. 2559 15:53 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนตุลาคม 2559 จ.ปัตตานีและจ.สตูล
ผู้ดูแลระบบ
First | Previous | Next | Last
Records 11 to 20 of 113
   บัณฑิตอาสา
   พัฒนาโดย: นายสุริยะ ดอเส็น อีเมล์ : suriya.d@sbpac.go.th โทรศัพท์ : 073-274-444 ( ในเวลาราชการ )
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
      Total Visits:81939 , Total Unique:47674 , Visitors Month:3846 , Visitors Week:1346 , Visitors Today:265