บัณฑิตอาสา

เข้าสู่ระบบ

 Untitled Document

ประชาสัมพันธ์ข่าว

วัน เดือน ปี เวลา
รายละเอียด
ผู้แจ้งข่าว
19 ก.ย. 2560 14:34 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2560
ผู้ดูแลระบบ
18 ก.ย. 2560 10:19 น.
โครงการบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิปีงบประมาณ 2561
ผู้ดูแลระบบ
30 มิ.ย. 2560 14:10 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสา ประจำเดือนมิถุนายน 2560
ผู้ดูแลระบบ
5 มิ.ย. 2560 15:44 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสา ประจำเดือนเมษายน (เพิ่มเติม) และเดือนพฤษภาคม 2560
ผู้ดูแลระบบ
24 พ.ค. 2560 15:29 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสา ประจำเดือนเมษายน 2560 เพิ่มเติม
ผู้ดูแลระบบ
3 พ.ค. 2560 10:23 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนเมษายน 2560
ผู้ดูแลระบบ
4 เม.ย. 2560 13:55 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนมีนาคม 2560
ผู้ดูแลระบบ
7 มี.ค. 2560 09:17 น.
เอกสารต่อสัญญาจ้าง ปี 60 (แนบ2)
ผู้ดูแลระบบ
7 มี.ค. 2560 09:17 น.
เอกสารต่อสัญญาจ้าง ปี 60 (แนบ1)
ผู้ดูแลระบบ
1 มี.ค. 2560 15:48 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ผู้ดูแลระบบ
First | Previous | Next | Last
Records 11 to 20 of 113
   บัณฑิตอาสา
   พัฒนาโดย: นายสุริยะ ดอเส็น อีเมล์ : suriya.d@sbpac.go.th โทรศัพท์ : 073-274-444 ( ในเวลาราชการ )
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้