บัณฑิตอาสา

เข้าสู่ระบบ

 Untitled Document

ประชาสัมพันธ์ข่าว

วัน เดือน ปี เวลา
รายละเอียด
ผู้แจ้งข่าว
13 ม.ค. 2560 09:52 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนธันวาคม 2559 (เพิ่มเติม)
ผู้ดูแลระบบ
13 ม.ค. 2560 09:40 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนธันวาคม 2559
ผู้ดูแลระบบ
30 ธ.ค. 2559 14:17 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
ผู้ดูแลระบบ
29 ธ.ค. 2559 15:53 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนตุลาคม 2559 จ.ปัตตานีและจ.สตูล
ผู้ดูแลระบบ
22 ธ.ค. 2559 10:54 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 2559
ผู้ดูแลระบบ
14 ต.ค. 2559 10:23 น.
โครงการบัณฑิตอาสาฯ ปี 2560
ผู้ดูแลระบบ
4 ต.ค. 2559 14:10 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนกันยายน 2559
ผู้ดูแลระบบ
22 ก.ย. 2559 07:46 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนสิงหาคม 2559 อ.กาบัง และ อ.นาทวี
ผู้ดูแลระบบ
2 ก.ย. 2559 09:16 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนสิงหาคม 2559
ผู้ดูแลระบบ
18 ส.ค. 2559 12:57 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนกรกฎาคม 2559 เพิ่มเติม
ผู้ดูแลระบบ
First | Previous | Next | Last
Records 1 to 10 of 97
   บัณฑิตอาสา
   พัฒนาโดย: นายสุริยะ ดอเส็น อีเมล์ : suriya.d@sbpac.go.th โทรศัพท์ : 073-274-444 ( ในเวลาราชการ )
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้