บัณฑิตอาสา

เข้าสู่ระบบ

 Untitled Document

ประชาสัมพันธ์ข่าว

วัน เดือน ปี เวลา
รายละเอียด
ผู้แจ้งข่าว
30 ก.ย. 2558 11:16 น.
การดำเนินโครงการบัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืนและแก้ไขปัญหาการว่างงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผู้ดูแลระบบ
20 ต.ค. 2558 11:24 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนกันยายน 2558 เพิ่มเติม 13 อำเภอ
ผู้ดูแลระบบ
29 ก.ย. 2558 20:43 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนกันยายน 2558 เพิ่มเติม
ผู้ดูแลระบบ
23 ก.ย. 2558 10:05 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนกันยายน 2558
ผู้ดูแลระบบ
15 ก.ย. 2558 11:31 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนสิงหาคม 2558 เพิ่มเติม
ผู้ดูแลระบบ
4 ก.ย. 2558 22:42 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนสิงหาคม 2558 เพิ่มเติม
ผู้ดูแลระบบ
4 ก.ย. 2558 22:42 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนสิงหาคม 2558
ผู้ดูแลระบบ
5 ส.ค. 2558 17:39 น.
ประกาศค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนกรกฎาคม 2558 เพิ่มเติม
ผู้ดูแลระบบ
3 ส.ค. 2558 09:59 น.
ประกาศค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนกรกฎาคม 2558
ผู้ดูแลระบบ
14 ก.ค. 2558 14:02 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนมิถุนายน 2558 เพิ่มเติม
ผู้ดูแลระบบ
First | Previous | Next | Last
Records 1 to 10 of 70
   บัณฑิตอาสา
   พัฒนาโดย: นายสุริยะ ดอเส็น อีเมล์ : suriya.d@sbpac.go.th โทรศัพท์ : 088-792-4302 ( ในเวลาราชการ )
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้