บัณฑิตอาสา

เข้าสู่ระบบ

 Untitled Document

ประชาสัมพันธ์ข่าว

วัน เดือน ปี เวลา
รายละเอียด
ผู้แจ้งข่าว
30 ก.ย. 2558 11:16 น.
การดำเนินโครงการบัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืนและแก้ไขปัญหาการว่างงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผู้ดูแลระบบ
8 เม.ย. 2559 15:59 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนมีนาคม 2559
ผู้ดูแลระบบ
8 เม.ย. 2559 14:11 น.
การมอบหมายภารกิจเพิ่มเติมแก่บัณฑิตอาสาเพื่อพัฒนามาตุภูมิ
ผู้ดูแลระบบ
10 มี.ค. 2559 09:48 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนมกุมภาพันธ์ 2559 เพิ่มเติม
ผู้ดูแลระบบ
1 มี.ค. 2559 14:04 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนมกุมภาพันธ์ 2559
ผู้ดูแลระบบ
17 ก.พ. 2559 09:30 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนมกราคม 2559 เพิ่มเติม
ผู้ดูแลระบบ
2 ก.พ. 2559 18:29 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนมกราคม 2559
ผู้ดูแลระบบ
14 ม.ค. 2559 09:03 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนธันวาคม 2558 เพิ่มเติม
ผู้ดูแลระบบ
30 ธ.ค. 2558 20:35 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนธันวาคม 2558
ผู้ดูแลระบบ
17 ธ.ค. 2558 11:52 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
ผู้ดูแลระบบ
First | Previous | Next | Last
Records 1 to 10 of 80
   บัณฑิตอาสา
   พัฒนาโดย: นายสุริยะ ดอเส็น อีเมล์ : suriya.d@sbpac.go.th โทรศัพท์ : 088-792-4302 ( ในเวลาราชการ )
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้