บัณฑิตอาสา

เข้าสู่ระบบ

 Untitled Document

ประชาสัมพันธ์ข่าว

วัน เดือน ปี เวลา
รายละเอียด
ผู้แจ้งข่าว
22 ก.ค. 2557 15:39 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาเพิ่มเติม(2,500)ประจำเดือนมิถุนายน 2557 เพิ่มเติม
ผู้ดูแลระบบ
17 ก.ค. 2557 10:00 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาเพิ่มเติม(2,500)ประจำเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน 2557
ผู้ดูแลระบบ
8 ก.ค. 2557 09:34 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาประจำเดือนมิถุนายน 2557
ผู้ดูแลระบบ
8 ก.ค. 2557 09:31 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาเพิ่มเติม(2,500)ประจำเดือนพฤษภาคม 2557
ผู้ดูแลระบบ
4 มิ.ย. 2557 11:35 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาประจำเดือนพฤษภาคม 2557
ผู้ดูแลระบบ
23 พ.ค. 2557 15:34 น.
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการบัณฑิตอาสาฯ(เพิ่มเติม)
ผู้ดูแลระบบ
15 พ.ค. 2557 15:15 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาประจำเดือนเมษายน 2557 เพิ่มเติม
ผู้ดูแลระบบ
7 พ.ค. 2557 12:10 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาประจำเดือนมีนาคม 2557 เพิ่มเติมและเดือนเมษายน 2557
ผู้ดูแลระบบ
22 เม.ย. 2557 14:57 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาประจำเดือนมีนาคม 2557 เพิ่มเติม
ผู้ดูแลระบบ
2 เม.ย. 2557 09:13 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาประจำเดือนมีนาคม 2557
ผู้ดูแลระบบ
First | Previous | Next | Last
Records 1 to 10 of 31
   บัณฑิตอาสา
   พัฒนาโดย: นายสุริยะ ดอเส็น อีเมล์ : suriya.d@sbpac.go.th โทรศัพท์ : 088-792-4302 ( ในเวลาราชการ )
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
      Total Visits:54301 , Total Unique:26564 , Visitors Month:3385 , Visitors Week:945 , Visitors Today:4