บัณฑิตอาสา

เข้าสู่ระบบ

 Untitled Document

ประชาสัมพันธ์ข่าว

วัน เดือน ปี เวลา
รายละเอียด
ผู้แจ้งข่าว
14 ต.ค. 2559 10:23 น.
โครงการบัณฑิตอาสาฯ ปี 2560
ผู้ดูแลระบบ
4 ต.ค. 2559 14:10 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนกันยายน 2559
ผู้ดูแลระบบ
22 ก.ย. 2559 07:46 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนสิงหาคม 2559 อ.กาบัง และ อ.นาทวี
ผู้ดูแลระบบ
2 ก.ย. 2559 09:16 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนสิงหาคม 2559
ผู้ดูแลระบบ
18 ส.ค. 2559 12:57 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนกรกฎาคม 2559 เพิ่มเติม
ผู้ดูแลระบบ
15 ส.ค. 2559 22:36 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนกรกฎาคม 2559 เพิ่มเติม
ผู้ดูแลระบบ
5 ส.ค. 2559 21:05 น.
ขอความร่วมมือจัดส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณของบัณฑิตอาสาฯ(ครูหมู่บ้าน)
ผู้ดูแลระบบ
5 ส.ค. 2559 06:01 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนกรกฎาคม 2559
ผู้ดูแลระบบ
14 ก.ค. 2559 15:39 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนมิถุนายน 2559
ผู้ดูแลระบบ
10 มิ.ย. 2559 14:06 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนพฤษภาคม 2559
ผู้ดูแลระบบ
First | Previous | Next | Last
Records 1 to 10 of 92
   บัณฑิตอาสา
   พัฒนาโดย: นายสุริยะ ดอเส็น อีเมล์ : suriya.d@sbpac.go.th โทรศัพท์ : 088-792-4302 ( ในเวลาราชการ )
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
      Total Visits:81939 , Total Unique:47674 , Visitors Month:6710 , Visitors Week:1346 , Visitors Today:112