บัณฑิตอาสา

เข้าสู่ระบบ

 Untitled Document

ประชาสัมพันธ์ข่าว

วัน เดือน ปี เวลา
รายละเอียด
ผู้แจ้งข่าว
17 ธ.ค. 2557 16:11 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาเดือนตุลาคม 2557 (เพิ่มเติม)
ผู้ดูแลระบบ
9 ธ.ค. 2557 17:03 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาเดือนตุลาคม 2557
ผู้ดูแลระบบ
22 ต.ค. 2557 11:16 น.
การดำเนินโครงการบัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืนและแก้ไขปัญหาการว่างงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แก้ไข)
ผู้ดูแลระบบ
26 ก.ย. 2557 18:10 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาประจำเดือนกันยายน 2557
ผู้ดูแลระบบ
11 ก.ย. 2557 14:38 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาประจำเดือนสิงหาคม 2557 เพิ่มเติม
ผู้ดูแลระบบ
29 ส.ค. 2557 15:42 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาประจำเดือนสิงหาคม 2557
ผู้ดูแลระบบ
22 ส.ค. 2557 16:22 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาเพิ่มเติม(2,500)ประจำเดือนกรกฏาคม 2557 เพิ่มเติม
ผู้ดูแลระบบ
14 ส.ค. 2557 10:59 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาเพิ่มเติม(2,500)ประจำเดือนกรกฏาคม 2557
ผู้ดูแลระบบ
6 ส.ค. 2557 15:01 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาประจำเดือนกรกฏาคม 2557 เพิ่มเติม
ผู้ดูแลระบบ
1 ส.ค. 2557 10:32 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาเพิ่มเติม(2,500)ประจำเดือนพฤษภาคม-กรกฏาคม 2557
ผู้ดูแลระบบ
First | Previous | Next | Last
Records 1 to 10 of 43
   บัณฑิตอาสา
   พัฒนาโดย: นายสุริยะ ดอเส็น อีเมล์ : suriya.d@sbpac.go.th โทรศัพท์ : 088-792-4302 ( ในเวลาราชการ )
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
      Total Visits:76005 , Total Unique:43078 , Visitors Month:3955 , Visitors Week:1307 , Visitors Today:112