บัณฑิตอาสา

เข้าสู่ระบบ

 Untitled Document

ประชาสัมพันธ์ข่าว

วัน เดือน ปี เวลา
รายละเอียด
ผู้แจ้งข่าว
14 ก.พ. 2561 17:38 น.
โครงการบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ เมษายน-ตุลาคม 2561
ผู้ดูแลระบบ
17 พ.ย. 2560 16:05 น.
เอกสารแนบท้ายการเบิกจ่ายเงิน ปี 61
ผู้ดูแลระบบ
17 พ.ย. 2560 16:05 น.
รายงานความเห็นชอบ และสัญญาจ้าง ปี 61 (แก้ไขล่าสุด)
ผู้ดูแลระบบ
16 พ.ย. 2560 13:24 น.
สัญญาจ้างบัณฑิตอาสา ปี 61 (ล่าสุด)
ผู้ดูแลระบบ
19 ก.ย. 2560 14:34 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2560
ผู้ดูแลระบบ
18 ก.ย. 2560 10:19 น.
โครงการบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิปีงบประมาณ 2561
ผู้ดูแลระบบ
30 มิ.ย. 2560 14:10 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสา ประจำเดือนมิถุนายน 2560
ผู้ดูแลระบบ
5 มิ.ย. 2560 15:44 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสา ประจำเดือนเมษายน (เพิ่มเติม) และเดือนพฤษภาคม 2560
ผู้ดูแลระบบ
24 พ.ค. 2560 15:29 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสา ประจำเดือนเมษายน 2560 เพิ่มเติม
ผู้ดูแลระบบ
3 พ.ค. 2560 10:23 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนเมษายน 2560
ผู้ดูแลระบบ
First | Previous | Next | Last
Records 1 to 10 of 113
   บัณฑิตอาสา
   พัฒนาโดย: นายสุริยะ ดอเส็น อีเมล์ : suriya.d@sbpac.go.th โทรศัพท์ : 073-274-444 ( ในเวลาราชการ )
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้