บัณฑิตอาสา

เข้าสู่ระบบ

 Untitled Document

ประชาสัมพันธ์ข่าว

วัน เดือน ปี เวลา
รายละเอียด
ผู้แจ้งข่าว
2 เม.ย. 2557 09:13 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาประจำเดือนมีนาคม 2557
ผู้ดูแลระบบ
20 มี.ค. 2557 15:35 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 เพิ่มเติม
ผู้ดูแลระบบ
11 มี.ค. 2557 16:47 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
ผู้ดูแลระบบ
11 มี.ค. 2557 16:45 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาประจำเดือนมกราคม 2557 อ.มายอ อ.สุคิริน อ.เมืองนราธิวาส อ.สายบุรี อ.หนองจิก อ.ควนโดน อ.ควนกาหลง และ อ.เมืองสตูล
ผู้ดูแลระบบ
5 มี.ค. 2557 09:24 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาประจำเดือนมกราคม 2557 อ.เจาะไอร้อง อ.สุไหงโก-ลก อ.จะแนะ อ.ธารโต อ.สุไหงปาดี อ.รือเสาะ อ.ท่าแพ อ.ละงู อ.แว้ง และ อ.ระแงะ
ผู้ดูแลระบบ
17 ก.พ. 2557 14:31 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาประจำเดือนมกราคม 2557
ผู้ดูแลระบบ
6 ก.พ. 2557 14:10 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอา สาประจำเดือน ต.ต.-ธ.ค. 2556 อ.เทพา อ.หนองจิก อ.สุคิริน อ.ระแงะ อ.ยะหา อ.ปานาเระ และ อ.โคกโพธิ์
ผู้ดูแลระบบ
5 ก.พ. 2557 12:13 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาประจำเดือน ต.ต.-ธ.ค. 2556 อ.เมืองนราธิวาส
ผู้ดูแลระบบ
30 ม.ค. 2557 12:32 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาประจำเดือน ต.ต.-ธ.ค. 2556 อ.จะแนะ อ.สุไหง-โกลก และ อ.แม่ลาน
ผู้ดูแลระบบ
29 ม.ค. 2557 12:27 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาประจำเดือน ต.ต.-ธ.ค. 2556 อ.ไม้แก่น อ.ธารโต อ.สายบุรี และ อ.สะบ้าย้อย
ผู้ดูแลระบบ
First | Previous | Next | Last
Records 1 to 10 of 22
   บัณฑิตอาสา
   พัฒนาโดย: นายสุริยะ ดอเส็น อีเมล์ : suriya.d@sbpac.go.th โทรศัพท์ : 088-792-4302 ( ในเวลาราชการ )
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
      Total Visits:43190 , Total Unique:18804 , Visitors Month:1946 , Visitors Week:505 , Visitors Today:4