บัณฑิตอาสา

เข้าสู่ระบบ

 Untitled Document

ประชาสัมพันธ์ข่าว

วัน เดือน ปี เวลา
รายละเอียด
ผู้แจ้งข่าว
26 ก.พ. 2558 14:50 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
ผู้ดูแลระบบ
17 ก.พ. 2558 19:59 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนมกราคม 2558 เพิ่มเติม
ผู้ดูแลระบบ
9 ก.พ. 2558 09:40 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนมกราคม 2558
ผู้ดูแลระบบ
29 ม.ค. 2558 11:19 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนธันวาคม 2557 อำเภอนาทวี อำเภอแว้งและอำเภอทุ่งยางแดง
ผู้ดูแลระบบ
23 ม.ค. 2558 13:18 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนธันวาคม 2557 (เพิ่มเติม)
ผู้ดูแลระบบ
22 ม.ค. 2558 09:33 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนธันวาคม 2557
ผู้ดูแลระบบ
30 ธ.ค. 2557 11:37 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2557 เพิ่มเติม
ผู้ดูแลระบบ
24 ธ.ค. 2557 09:32 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2557
ผู้ดูแลระบบ
24 ธ.ค. 2557 09:31 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาเดือนตุลาคม 2557 (กาบัง,ยะหริ่ง,ระแงะ,สะบ้าย้อย,นาทวี และครีสาคอ)
ผู้ดูแลระบบ
17 ธ.ค. 2557 16:11 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาเดือนตุลาคม 2557 (เพิ่มเติม)
ผู้ดูแลระบบ
First | Previous | Next | Last
Records 1 to 10 of 52
   บัณฑิตอาสา
   พัฒนาโดย: นายสุริยะ ดอเส็น อีเมล์ : suriya.d@sbpac.go.th โทรศัพท์ : 088-792-4302 ( ในเวลาราชการ )
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้