บัณฑิตอาสา

เข้าสู่ระบบ

 Untitled Document

ประชาสัมพันธ์ข่าว

วัน เดือน ปี เวลา
รายละเอียด
ผู้แจ้งข่าว
30 ก.ค. 2557 15:23 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาประจำเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฏาคม 2557 เพิ่มเติม
ผู้ดูแลระบบ
24 ก.ค. 2557 13:58 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาเพิ่มเติม(2,500)ประจำเดือนกรกฏาคมและเดือนมิถุนายน 2557 เพิ่มเติม
ผู้ดูแลระบบ
22 ก.ค. 2557 15:39 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาเพิ่มเติม(2,500)ประจำเดือนมิถุนายน 2557 เพิ่มเติม
ผู้ดูแลระบบ
17 ก.ค. 2557 10:00 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาเพิ่มเติม(2,500)ประจำเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน 2557
ผู้ดูแลระบบ
8 ก.ค. 2557 09:34 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาประจำเดือนมิถุนายน 2557
ผู้ดูแลระบบ
8 ก.ค. 2557 09:31 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาเพิ่มเติม(2,500)ประจำเดือนพฤษภาคม 2557
ผู้ดูแลระบบ
4 มิ.ย. 2557 11:35 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาประจำเดือนพฤษภาคม 2557
ผู้ดูแลระบบ
23 พ.ค. 2557 15:34 น.
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการบัณฑิตอาสาฯ(เพิ่มเติม)
ผู้ดูแลระบบ
15 พ.ค. 2557 15:15 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาประจำเดือนเมษายน 2557 เพิ่มเติม
ผู้ดูแลระบบ
7 พ.ค. 2557 12:10 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาประจำเดือนมีนาคม 2557 เพิ่มเติมและเดือนเมษายน 2557
ผู้ดูแลระบบ
First | Previous | Next | Last
Records 1 to 10 of 33
   บัณฑิตอาสา
   พัฒนาโดย: นายสุริยะ ดอเส็น อีเมล์ : suriya.d@sbpac.go.th โทรศัพท์ : 088-792-4302 ( ในเวลาราชการ )
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
      Total Visits:55517 , Total Unique:27444 , Visitors Month:4601 , Visitors Week:824 , Visitors Today:144