บัณฑิตอาสา

เข้าสู่ระบบ

 Untitled Document

ประชาสัมพันธ์ข่าว

วัน เดือน ปี เวลา
รายละเอียด
ผู้แจ้งข่าว
30 ก.ย. 2558 11:16 น.
การดำเนินโครงการบัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืนและแก้ไขปัญหาการว่างงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผู้ดูแลระบบ
2 ก.พ. 2559 18:29 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนมกราคม 2559
ผู้ดูแลระบบ
14 ม.ค. 2559 09:03 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนธันวาคม 2558 เพิ่มเติม
ผู้ดูแลระบบ
30 ธ.ค. 2558 20:35 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนธันวาคม 2558
ผู้ดูแลระบบ
17 ธ.ค. 2558 11:52 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
ผู้ดูแลระบบ
2 ธ.ค. 2558 16:11 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนตุลาคม 2558
ผู้ดูแลระบบ
20 ต.ค. 2558 11:24 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนกันยายน 2558 เพิ่มเติม 13 อำเภอ
ผู้ดูแลระบบ
29 ก.ย. 2558 20:43 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนกันยายน 2558 เพิ่มเติม
ผู้ดูแลระบบ
23 ก.ย. 2558 10:05 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนกันยายน 2558
ผู้ดูแลระบบ
15 ก.ย. 2558 11:31 น.
ค่าจ้างบัณฑิตอาสาฯประจำเดือนสิงหาคม 2558 เพิ่มเติม
ผู้ดูแลระบบ
First | Previous | Next | Last
Records 1 to 10 of 75
   บัณฑิตอาสา
   พัฒนาโดย: นายสุริยะ ดอเส็น อีเมล์ : suriya.d@sbpac.go.th โทรศัพท์ : 088-792-4302 ( ในเวลาราชการ )
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้